"Duurzaamheid en efficiëntie binnen de werkomgeving"

TCE Gofour BV en Finn BV hebben tal van producten ontwikkeld welke toegepast worden in de werkomgeving.

Zo is "De Putter" ontwikkeld in samenwerking met kaakchirurg T.F. Putters om zodoende een oplossing te bieden voor een probleem waar veel kaakchirurgen tegenaan lopen. "De Putter" is onwikkeld als gereedschap voor het aanbrengen van kaakimplantaten, waarbij slechts één hand gebruikt dient te worden in plaats van twee handen. Op deze manier heeft de kaakchirurg een hand vrij voor andere gereedschappen en om overige ondersteunende handelingen uit te voeren.